Østens folk har i lange tider brugt meditation som en del af deres spirituelle praksis. Både inden for buddhisme og hinduisme er meditation noget kendt, der bliver brugt i hverdagens travle tider, såvel som i de stille.

Men også inden for kristendommens grene, har der altid været flere grupper af mennesker med mere introverte traditioner, kaldt mysticisme. Een af dem der nævnes ifm. kristen mystik er Mester Eckehart (1260–1328). Det var tæt på, at den katolske inkvisition nåede at tage hans liv, hans tekster blev dømt som ”kætterske” i 1329, men der var han allerede død, ca. et år før. Hans tekster blev glemt, men er blevet opdaget igen, i 1900-tallet. Teksterne siges ligge tæt på zen-buddhisme. Her et citat af Mester Eckehart, om hans mystiske oplevelser: “– der er jeg hverken Gud eller skabning, men jeg er, hvad jeg var, og hvad jeg vil forblive nu og altid … Thi i dette gennembrud fatter jeg, at Gud og jeg er eet ”.

Her i vest blev meditation først populær i den sidste del af 60´erne, i popkulturen, hvor Beatles stod i spidsen for et bredere åndeligt indhold i livet. Mange mennesker og især de unge, var trætte af kristendommens krav på konfession, med regler og konventioner som ikke passede til et moderne liv. Ja – der var også mange af dem, som brugte stoffer og levede flower-power-liv, men meditation er ikke noget, der skal forbindes med stoffer eller et vildt liv. Tværtimod. Meditation vil kunne hjælpe dig at leve et aktivt og ansvarligt liv i kontakt med samfundet og dine medmennesker.

Ved meditation kan du opnå mange ting, bl.a. at opleve hvile og en afstand til alt andet du beskæftiger dig med. En afspænding, der går dybt ind. Du kan også lade dit sind gå på eventyr, rejse i fantasien til noget, der giver dig glæde og mening. Men tit er det den indre ro og stilhed, der søges. Der må tankerne hvirvle rundt et stykke tid, indtil de holder op, og du bare hviler i et blankt nu. I denne tilstand kan nogle gange opstå visioner, af noget fremtiden vil bringe. Og til sidst, kan de dybere åndelige oplevelser finde sted, ligesom det, Mester Eckehart har beskrevet, hvor det Guddommelige og din egen sjæl bliver forenet. Livgivende og spændende, på samme gang. Der findes mulighed for at gå et begynderkursus, hvis du ikke er parat til, at selv alene gå i gang. Den indre skønhed, skal også dyrkes. Den kommer til, at skinne igennem dit ansigt og dit væsen.